Tiešsaistes vadības rīki

Prosci plaši izpētītie attīstības rīki palīdz palielināt jūsu pārmaiņu projektu efektivitāti, labāk vadīt pārmaiņu procesu, novērtēt projektu salīdzinājumā ar labāko pieredzi, vizualizēt rezultātus un vēl daudz ko citu.

Daži populārāko rīku piemēri:

Practitioner eToolkit: detalizēts ceļvedis un rīki pārmaiņu praktiķim, lai plānotu un ieviestu pārmaiņas organizācijā

ECM Roadmap toolkit: atbalstīta uzņēmuma mēroga pieeju pārmaiņu vadībai

Manager toolkit: detalizēts ceļvedis un rīki vadītājam, lai plānotu un ieviestu pārmaiņas savās komandās

Change Scorecard: lai definētu mērķus un sekotu līdzi izpildei

PCT Analyzer: novērtē un vada projekta norisi

eBest Practices Audit: lai projektus saskaņotu ar pārmaiņu vadības labāko pieredzi

ADKAR Dashboard: lai novērotu un vadītu individuālas pārmaiņas visa uzņēmuma mērogā

Vēlies uzzināt vairāk par mūsu rīkiem?