Atvērtie kursi

Apmācība uzņēmumā

Prosci uz lomām balstītie mācību risinājumi ir vērsti uz dažādiem organizācijas līmeņiem ar mērķi katrā līmenī radīt izpratni par katra lomu pārmaiņu procesā un spēju veikt pārmaiņas.