Risinājumi Jūsu Pārmaiņu Vadības Vajadzībām

Apmācība

Radīt izpratni visos organizatoriskajos līmeņos par katra darbinieka lomu pārmaiņās un viņu spējām veikt izmaiņas

Konsultācijas

Izveidot sistēmisku pārmaiņu vadības sistēmu un saņemt atbalstu sarežģītos pārmaiņu vadības projektos

Rīki

Ietaupīt laiku un uzlabot projekta rezultātus, ieviešot Prosci rīkus pārmaiņu vadībai

20+

gadi pārmaiņu vadības pētījumos

3500

klientu organizācijas

80%

no Fortune 100 kompānijām sadarbojas ar Prosci