Prosci® Pārmaiņu Vadības Sponsoru Darbnīca

Šī programma pārveidos jūsu organizācijas vadītājus par efektīviem pārmaiņu atbalstītājiem un izskaidros sponsorēšanas nozīmi pārmaiņu procesā. Tas ietver Prosci metodoloģijas pārskatu un vairāk nekā 4000 organizāciju pārmaiņu vadības prakses apkopojumu.

Kādēļ šī programma?

Mēs visi zinām, ka organizācijai ir nepieciešams lai vadītāji būtu aktīvi un pamanāmi pārmaiņu atbalstītāji. Tomēr pētījumi liecina, ka tikai pusei no visiem vadītājiem ir prasmes, kas vajadzīgas viņu lomas pildīšanai. Augstākā līmeņa vadītāji nodrošina autoritāti un uzticamību, kas nepieciešama veiksmīgām pārmaiņām: sponsorēšana ir vissvarīgākais pārmaiņu panākumu veicinātājs.

Šī programma nodrošina vadītājus ar zināšanām un spējām uzlabot pārmaiņu rezultātus, izmantojot uz pētījumiem balstītu un ērti lietojamu rīku kopumu. Jūsu organizācijas pašreizējais stratēģisko pārmaiņu plāns tiks izmantots, lai parādītu, cik ievērojami efektīva pārmaiņu vadība spēj ietekmēt biznesa rezultātus.

Kam tas paredzēts?

 • Augstākā līmeņa vadītājiem un organizāciju vadītājiem, kas ir atbildīgi par stratēģiskajām iniciatīvām un organizācijas darbību
 • Projektu komandām
 • Saprot – cik efektīva pārmaiņu vadība uzlabo darbības rezultātus
 • Mācās – gatava taktika, lai kļūtu par aktīvu un pamanāmu sponsoru
 • Novērtē – jūsu pašreizējo pārmaiņu portfelis, lai identificētu projekta un cilvēciskos riskus
 • Pielieto – jūsu sponsorēšana visiem jūsu pārmaiņu projektiem
 • Saikne starp pārmaiņu vadību un biznesa rezultātiem
 • Biznesa plāns pārmaiņu vadībai
 • Pārmaiņu vadības labākās prakses piemēri
 • Kā sagatavot sponsorus organizācijas panākumiem
 • Kā sagatavot projektus stratēģisko panākumu gūšanai
 • Kā gūt panākumus organizāciju pārmaiņās
 • Pārmaiņu modeļi: Prosci Trīsfāžu Process un Prosci ADKAR® Modelis
 • Kritiskās lomas pārmaiņu vadībā
 • Organizatorisko pārmaiņu briedums
 • Executive Summary of Change Management
 • Program workbook, assessments and handouts
 • Best Practices in Change Management
 • Books: “Change Management: The People Side of Change”, “ADKAR: A Model for Change”
 • Pārmaiņu vadības kopsavilkums
 • Programmas darbgrāmata, novērtējumi un izdales materiāli
 • Labās prakses pārmaiņu vadībā
 • Grāmatas (angļu valodā): “Pārmaiņu vadība: pārmaiņu cilvēciskā puse”, “ADKAR: Pārmaiņu Modelis”