Prosci® Pārmaiņu Vadības Labās Prakses Darbnīca

Kādi ir ieguvumi, ja ar pārmaiņām jūsu organizācijā rezultāti ir labāki un tie tiek sasniegti ātrāk? Kādas būtu priekšrocības metodai, kas ļautu mums veiksmīgi vadīt arvien vairāk pārmaiņas?

Šīs vienas dienas semināra mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar sistemātisku pieeju pārmaiņu vadībai un nodrošināt vairākus rīkus, kuru pamatā ir pasaulē atzīta paraugprakse, lai pārmaiņu notiktu efektīvi.

Dalībnieka ieguvumi

Mācās no 6000 organizāciju pieredzes un iepazīstas ar pasaulē zināmajām Prosci® pārmaiņu vadības metodēm.

  • Uzņēmumu vadītājiem
  • Pārmaiņu vadītājiem
  • Personāla vadītājiem un speciālistiem
  • Attīstības un kvalitātes vadītājiem
  • Projektu vadītājiem
  • Iekšējie treneriem

Kā palielināt jūsu organizācijas pārmaiņu panākumus?
• Mācīšanās no labākās prakses un novērtēšanas rīki vadītājam, lai analizētu pārmaiņu projekta galvenos faktorus
• Prosci trīsfāžu izmaiņu modelis un tā ieviešanas piemēri

Kā saprast pārmaiņu ietekmi uz mērķa grupām un attiecīgi izvēlēties pareizo pārmaiņu stratēģiju?
• Rīks vadītājiem izmaiņu ietekmes analīzei

Kā vadīt pārmaiņas komandā un panākt to pieņemšanu?
• Prosci ADKAR® modelis un novērtēšanas rīks vadītājiem individuālo pārmaiņu atbalstam

Kādi pasākumi ir nepieciešami, lai plānotu un ieviestu izmaiņu vadību?
• Prosci trīsfāžu pārmaiņu modelis un tā ieviešanas piemēri

Prosci® Pārmaiņu Vadības Labās Prakses Darbnīca

Reģistrējies