Prosci® Pārmaiņu Vadības Sertifikācijas Programma

Vispopulārākais pārmaiņu vadības kvalifikācijas kurss pasaulē – vairāk nekā 50 000 dalībnieku no vairāk nekā 3500 organizācijām. Tas ir pieejams kā publiska programma dažādās Baltijas valstīs, un to var novadīt jūsu organizācijā jebkurā vietā pasaulē.

Ieguvumi dalībniekam

 • Izprot pārmaiņu vadības būtību – reāli sasniegt vēlamo rezultātu jebkuru pārmaiņu gadījumā
 • Mācās no 6000 organizāciju pieredzes par to, kas patiesībā nodrošina panākumus pārmaiņu ieviešanā
 • Iegūst zināšanas par visā pasaulē atzītām Prosci® pārmaiņu vadības metodēm un to, kā šīs metodoloģijas izmantot savā organizācijā
 • Praktiski pielieto Prosci® rīkus kādā no jūsu organizācijas notiekošajiem pārmaiņu projektiem
 • Iegūst Prosci® licences lietošanas tiesības
 • Uzņēmumu vadītājiem
 • Pārmaiņu vadītājiem
 • Personāla vadītājiem un speciālistiem
 • Attīstības un kvalitātes vadītājiem
 • Projektu vadītājiem
 • Iekšējiem treneriem
 • Trīs dienu mācības, ko nodrošina Prosci Advanced instruktors
 • Prosci Pārmaiņu praktizētāja individuāla lietotāja licence Prosci metodoloģijas izmantošanai jūsu organizācijā
 • Prosci Pārmaiņu vadības resursi (1000 eur vērtībā uz cilvēka)
 • 1-gada piekļuve tīmekļa vietnei pie Praktizētāja eToolkit
 • Prosci 2018. gada labās prakses analīze pārmaiņu vadībā (350 lpp.)
 • Atsauksmes par jūsu pārmaiņu vadības plānu
 • Ēdināšana

1. diena

 • palielināt organizācijas panākumus ar efektīvu pārmaiņu vadību?
 • panākt darbinieku apņemšanos mainīties un caur to panākt organizatoriskas pārmaiņas visā uzņēmumā? ADKAR modelis individuālām pārmaiņām
 • labāk izprast pārmaiņu psiholoģiskos faktorus?
 • Kādi ir galvenie soļi, plānojot pārmaiņas?

2.diena

 • Kā izveidot spēcīgu pārmaiņu projekta komandu?
 • novērtēt sponsoru stiprumu? Kādas ir pārmaiņu sponsoru lomas un prioritātes?
 • Kā plānot un veikt komunikāciju, kas atbalsta pārmaiņas?
 • Kāda ir mana pašreizējā pārmaiņu projekta stratēģija un ģenerālais plāns, un kā es varu tos veiksmīgi īstenot? Prezentācijas un atsauksmes

3.diena

 • Kas nodrošina rezultātus pārmaiņās un kā pārvarēt radušos pretestību?
 • pastiprināt pārmaiņas, novērst trūkumus un izmērīt izmaiņu efektivitāti?
 • Kā nākotnē izmantot un attīstīt jaunās iegūtās zināšanas?

Prosci® Vadības Sertifikācijas Programma

 • Vieta: Rīga, Konventa sēta Hotel
 • Laiks: 2020.gada 22.-24.janvāris

Reģistrēties