Galvenie Iemesli Kādēļ Klienti Izvēlas Prosci

Kopš 2017. gada rudens Change Partners ir Prosci® oficiālais partneris un vienīgais Prosci® metodoloģijas un rīku pārstāvis Baltijas valstīs. Prosci ir sistemātiska pārmaiņu vadības metodika, ko izmanto 66% pasaules lielāko uzņēmumu, ieskaitot 80% no Fortune 100. Tā ir balstīta uz 20 gadu nozares vadošajiem pētījumiem un pierādītu pieredzi par to, kas nepieciešams, lai vadītu veiksmīgas pārmaiņas.

Šodien Prosci partneru tīkls darbojas 45 pasaules valstīs.

Prosci nosaukuma izcelsme ir radusies no terminu profesionāls un zinātne apvienojuma, kas atspoguļo Prosci apņemšanos izmantot uz pētījumiem balstītu un uz rezultātiem vērstu pieeju pārmaiņu vadībai. Prosci ir visplašāk izmantotā pieeja pasaulē, lai vadītu organizācijas pārmaiņas saistībā ar cilvēkiem.

Viens no Prosci nozīmīgākajiem ieguldījumiem ir saistības atklāšana starp efektīvu pārmaiņu vadību un pārmaiņu projektu ieguldījumu atdevi (ROI). Šis pētījums pārmaiņu vadībā, lai projekts sasniegtu rezultātus un gūtu panākumus, kā galveno faktoru atklāj tieši cilvēka ietekmi.

Prosci ADKAR Modelis

 

Vienkāršs, bet efektīvs modelis, lai veiksmīgi realizētu pārmaiņas darbiniekiem individuāli un organizācijām.

ADKAR modelis apraksta galvenos individuālo pārmaiņu vadības elementus katram darbiniekam un izskaidro kā šis process vada pārmaiņas visā organizācijā.

Iepazīsties ar Prosci risinājumiem