Pārmaiņu vadība ir mainījusies

Pārmaiņas ietekmē mūs visus. Pārmaiņas ir jebkuras organizācijas ikdienas dzīves sastāvdaļa – katrs jauns redzējums, stratēģija, biznesa plāns, IT sistēmas maiņa un pārstrukturēšana ir pārmaiņas. Pirms 10 gadiem pārmaiņu vadība lielākoties bija komunikācija un apmācība, kas tika organizēta tieši pirms faktisko pārmaiņu sākuma, ja jums paveicās. Tomēr šodien pārmaiņu vadība ir kļuvusi par atsevišķu vadības jomu.

Organizācijas nemainās. Cilvēki maina organizācijas. Un cilvēki mainās pa vienam, tāpēc pārmaiņas jāvada individuālā līmenī, nevis centralizēti no galvenā biroja. Ja šiem cilvēkiem neveiksmīgi notiek personīgās pārejas, ja viņi neuzņemas un nemācās jaunu pieeju darbam, visa pārmaiņu iniciatīva izgāzīsies. Ja darbinieki mainīsies un pieņems pārmaiņas, tas nesīs gaidītos rezultātus. Šeit parādās pārmaiņu vadības loma.

AR

PĀRMAIŅU VADĪBU

Darbinieki jūtas sagatavoti, aprīkoti un atbalstīti

 • 6x
  LIELĀKA
  IESPĒJA SASNIEGT MĒRĶI
 • 5x
  LIELĀKA
  IESPĒJA IEKĻAUTIES TERMIŅĀ
 • 2x
  LIELĀKA
  IESPĒJAMS IEKĻAUTIES BUDŽETĀ

BEZ

PĀRMAIŅU VADĪBAS

Darbinieki jūtas pārsteigti un nav gatavi pārmaiņām

 • 5x
  VAIRĀK
  NEPAREDZĒTU ŠĶĒRŠĻU UN IZAICINĀJUMU

 • NEPAREDZĒTI KAVĒJUMI UN NOKAVĒTI TERMIŅI
 • >
  NEPLĀNOTAS IZMAKSAS UN RISKI

Neatpaliec!

Projekti ar izcilu pārmaiņu vadības efektivitāti 6 reizes biežāk sasniegs vai pārsniegs projekta mērķus!

Pārmaiņu vadība virza, kā mēs sagatavojam, aprīkojam un atbalstām cilvēkus veiksmīgai pārmaiņu ieviešanai, lai gūtu organizācija gūtu panākumus un sasniegtu rezultātus.

Pārmaiņu vadība ir kļuvusi par organizatorisku kompetenci, kas dod nepārprotamas konkurences priekšrocības mūsu pastāvīgi mainīgajā biznesa pasaulē.

Iepazīsties ar Prosci risinājumiem