KONSULTANTE

Katerīna Čerņavska

Darbības jomas

  • Palīdzēt klientam noteikt pārmaiņu projekta jomu un ietverstruktūru pārmaiņu procesa cilvēcisko aspektu vadīšanai.
  • Cilvēku ietekmes iespēju palielināšana, pārmaiņu pārejas optimizācija un ieinteresēto pušu iesaistīšanās.

Katerīnas kā konsultanta moto:

Ja gribi mainīt citus vai kaut ko, sāc ar sevi pašu.

Katerīnai ir plaša starptautiskā pieredze pārmaiņu aģenta lomā, vadot un piedaloties stratēģiskajos pārmaiņu projektos DHL, Tet (ex-Lattelecom), Apple un Microsoft.

Viņa ir biznesa vadības konsultante un pasniedzēja, kura veicina valsts un privātbiznesa organizāciju mācīšanos viens no otra, lai labāk sagatavotos digitālās transformācijas izaicinājumiem.

Viņa ir pieaicinātā vieslektore, pasniedzot korporatīvo pārvaldību, biznesa procesu reinženieringu un pārdošanas vadību.

Izglītība: EMBA – Rīgas Ekonomikas skola (SSE in Riga).