PARTNERIS KONSULTANTS

Jānis Gredzens

Darbības jomas:

  •  Organizācijas attīstības un pārmaiņu vadības projektu plānošana un atbalsts to ieviešanā
  • Atbalsts organizācijas vadītāju un uzņēmēju attīstībā

Jāņa kā konsultanta moto:

“Pārmaiņas ir mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa. Ja vairāk mēs esam gatavi tās pieņemt, jo stiprāki kļūstam un varam dot vairāk arī citiem. Tas pats notiek arī organizācijās.”

Jānis jau vairāk nekā 15 gadus ir vadības konsultants, palīdzot daudzām Latvijas organizācijām īstenot pārmaiņas organizācijās. Viņš ir SIA “Spring Valley” valdes loceklis, Pārmaiņu un personālvadības konsultants, treneris un mentors. Jānis ir viens no Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (InCSR) dibinātājiem un aktīviem locekļiem. Ilgtspējas indeksā viņš darbojas kā Darba vides sadaļas eksperts un koordinators, aktīvi iesaistās arī pārējās institūta aktivitātēs.